ผู้บังคับบัญชาระดับกองบังคับการ
พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ
ผบก.น.8

นครบาล 8-2

พ.ต.อ.ภาณุมาศ บุญญลักษม์

หัวหน้างาน
งานบริหาร

ผู้ช่วยงาน
งานจราจร
งานกฎหมาย

งานพิเศษ
งานป้องกันปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ
งานป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูล

พื้นที่รับผิดชอบ
บางมด,ฝอ.บก.น.8

เพิ่มเติม
ย่อ

นครบาล 8-3

พ.ต.อ.วิศาล พันธุ์มณี

หัวหน้างาน
งานจราจร

ผู้ช่วยงาน

งานบริหาร
งาน กร.

งานพิเศษ
งานปราบปรามการก
งานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

พื้นที่รับผิดชอบ
บางยี่เรือ,ตลาดพลู

เพิ่มเติม
ย่อ

นครบาล 8-4

พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า

หัวหน้างาน
งานกฎหมาย
สืบสวน

ผู้ช่วยงาน
-

งานพิเศษ
งานปราบปรามลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
งานปราบปรามความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

พื้นที่รับผิดชอบ
บุคคโล,กลุ่มงานสอบสวน บก.น.8

เพิ่มเติม
ย่อ

นครบาล 8-5

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

หัวหน้างาน
งาน สส.

ผู้ช่วยงาน
งานกฎหมาย

งานพิเศษ
งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
งานปราบปรามโจรกรรมรถยนต์

พื้นที่รับผิดชอบ
กก.สส.บก.น.8,บางคอแหลม

เพิ่มเติม
ย่อ

นครบาล 8-6

พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย

หัวหน้างาน
งาน กร.

ผู้ช่วยงาน
งาน มค.

งานพิเศษ
งาน กต.ตร.
งานชุมชนมวลชนสัมพันธ์

พื้นที่รับผิดชอบ
ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ

เพิ่มเติม
ย่อ

นครบาล 8-7

พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ

หัวหน้างาน
งานความมั่นคง

ผู้ช่วยงาน
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

งานพิเศษ
งานศูนย์ปฏิบัติการและบริหารเหตุการณ์ร้ายแรง

พื้นที่รับผิดชอบ
บุปผาราม,บางยี่เรือ

เพิ่มเติม
ย่อ