ผู้บังคับบัญชาระดับกองบังคับการ
พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ
ผบก.น.8

พ.ต.อ.สุรเดช เด่นธรรม

พ.ต.อ.สุรเดช เด่นธรรม

หัวหน้างาน
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

ผู้ช่วยงาน
งานกิจการพิเศษ

งานพิเศษ
ปราบปรามความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ
ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
ผู้ช่วยงานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง

พื้นที่รับผิดชอบ
ตลาดพลู,สมเด็จเจ้าพระยา

เพิ่มเติม
ย่อ
พ.ต.อ.ภาณุมาศ บุญญลักษม์

พ.ต.อ.ภาณุมาศ บุญญลักษม์

หัวหน้างาน
งานบริหาร

ผู้ช่วยงาน
งานจราจร
งานกฎหมาย

งานพิเศษ
งานป้องกันปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ
งานป้องกันปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการฮั้วประมูล

พื้นที่รับผิดชอบ
บางมด,ฝอ.บก.น.8

เพิ่มเติม
ย่อ
พ.ต.อ.วิศาล พันธุ์มณี

พ.ต.อ.วิศาล พันธุ์มณี

หัวหน้างาน
งานจราจร

ผู้ช่วยงาน

งานบริหาร
งาน กร.

งานพิเศษ
งานปราบปรามการก
งานปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

พื้นที่รับผิดชอบ
บางยี่เรือ,ตลาดพลู

เพิ่มเติม
ย่อ
พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า

พ.ต.อ.สัมฤทธิ์ ตงเต๊า

หัวหน้างาน
งานกฎหมาย

ผู้ช่วยงาน
งานสืบสวนสอบสวน

งานพิเศษ
งานปราบปรามลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
งานปราบปรามความผิดเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบ

พื้นที่รับผิดชอบ
บุคคโล,กลุ่มงานสอบสวน บก.น.8

เพิ่มเติม
ย่อ
พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

พ.ต.อ.เสนิต สำราญสำรวจกิจ

หัวหน้างาน
งาน สส.

ผู้ช่วยงาน
งานกฎหมาย

งานพิเศษ
งานปราบปรามผู้มีอิทธิพลและมือปืนรับจ้าง
งานปราบปรามโจรกรรมรถยนต์

พื้นที่รับผิดชอบ
กก.สส.บก.น.8,บางคอแหลม

เพิ่มเติม
ย่อ
พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย

พ.ต.อ.ชาญศิริ สุขรวย

หัวหน้างาน
งาน กร.

ผู้ช่วยงาน
งาน มค.

งานพิเศษ
งาน กต.ตร.
งานชุมชนมวลชนสัมพันธ์

พื้นที่รับผิดชอบ
ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ

เพิ่มเติม
ย่อ
พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ

พ.ต.อ.รุ่งโรจน์ สายันประเสริฐ

หัวหน้างาน
งานความมั่นคง

ผู้ช่วยงาน
งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

งานพิเศษ
งานศูนย์ปฏิบัติการและบริหารเหตุการณ์ร้ายแรง

พื้นที่รับผิดชอบ
บุปผาราม,บางยี่เรือ

เพิ่มเติม
ย่อ